Facebook Views

תרגילי התעמלות ביתיים עם כסא
איך התחלתי לעשות ספורט
אימון בטן עם מיכל צפיר ועינת סולטן
אימון ספורט - מתיחות, מיכל צפיר ועינת סולטן
אימון טאי-בו, מיכל צפיר ועינת סולטן
ספורט ידיים
אימון ספורט עם כדור, מיכל צפיר ועינת סולטן
אימון טאי-בו מחטב מיכל ועינת סולטן
אימון עיצוב בטן מיכל צפיר ועינת סולטן
אימון ספורט גומיות, מיכל צפיר ועינת סולטן
אימון עם מגבת, עינת סולטן ומיכל צפיר
לעצב את הגוף עם... מטאטא
ספורט בבית עם שרפרף, מיכל צפיר ועינת סולטן
איך התחלתי לעשות ספורט?
אימון גומיה על הקרקע, שני בסדרה, מיכל צפיר ועינת סולטן
אימון טאי-בו בטן מיכל צפיר - כל אחד יכול
אימון עיצוב עם גומיה - על המזרן, מיכל צפיר ועינת סולטן
מיכל צפיר ועינת סולטן באימון עם ספסל
אימון טאי-בו רגליים מיכל צפיר - כל אחד יכול
אימון טאי-בו משולב מיכל צפיר - כל אחד יכול
אימון טאי-בו טוסיק מיכל צפיר - כל אחד יכול
מיכל צפיר - לא רק בקיץ - תרגילים קצרים ואפקטיביים לחיטוב הישבן
מיכל צפיר - אימון קרדיו סיבולת לב ריאה
אימון ליציבה נכונה - מיכל צפיר ועינת סולטן