Facebook Views

פעילות לאירגונים

כל אחד יכול לחיות חיים בריאים יותר. גם בעבודה.
החברה שלנו עוברת תהליכי שינוי בקצב מהיר ומחייב את כולנו להתאים את עצמינו למציאות אחרת במקום העבודה, בשעות הפנאי, בחיי המשפחה ובכלל.
ההתקדמות הטכנולוגית גורמת לנו לזוז פחות, ללכת פחות ובעיקר, לאמץ אורח חיים ישבני.
פשוטו כמשמעו.
הישיבה הממושכת בתוספת גורמים כמו: לחץ נפשי, עייפות, עישון, לחץ דם גבוה, צריכת אלכוהול, כולסטרול גבוה, עודף משקל והשמנה, חוסר פעילות גופנית ועוד אחראים ותורמים להתקפי לב, שבץ וסרטן.

מה הקשר בין אורח החיים של העובדים שלכם והארגון שלכם?
מחקרים מוכחים כי מעסיקים המשקיעים בבריאות עובדיהם ומקדמים אותה מרווחים בתמורה כלכלית, בריאותית, חברתית בכל רבדי הארגון.
בנוסף ארגון המשקיע בבריאות העובד בהווה, מפחית את החשיפה לגורמי הסיכון ומונע נזקים בהווה ובעתיד.
מתארגנים על הבריאות וכולם מרווחים.

גם הארגון שלכם יכול יותר.
1. יותר מוטיבציה, יצרנות ויעילות בקרב העובדים
2. יותר יציבות במקום העבודה
3. יותר תקשורת בין עובד מעביד
4. יותר “גאוות יחידה”
5. יותר ניהול הלחץ הנפשי
6. יותר לקוחות מרוצים
7. פחות בהיעדרויות, בתחלואה ובתאונות עבודה

העובדים שלכם יכולים יותר.
1. יותר איכות חיים, בריאות ושמחה
2. יותר ביטחון עצמי
3. יותר סיפוק והרגשת מימוש במקום העבודה
4. יותר איזון בין הבית והעבודה
5. פחות לחץ נפשי