Facebook Views

אוגוסט

19.8.20 יום רביעי בשעה 19:00 קורס 8 שבועות קורס ה- LIVE החדש שלי,
שיקרב אתכם בצעדים ענקיים אל החיים שאתם רוצים, יכולים וראויים לחיות, בשמונה שבועות בלבד.

<">>לפרטים נוספים הקליקו כאן
ank">

ספטמבר

22.9.20 יום שלישי בשעה 19:00 קורס 8 שבועות קורס ה- LIVE החדש שלי,
שיקרב אתכם בצעדים ענקיים אל החיים שאתם רוצים, יכולים וראויים לחיות, בשמונה שבועות בלבד.

<">>לפרטים נוספים הקליקו כאן

אוקטובר

פרטים נוספים בקרוב.

<לפרטים נוספים<<לפרטים נוספים<